HTML Təq < a > 1

Internet Explorer Chrome Opera Safari Firefox Android iOS
1.0+ 1.0+ 2.1+ 1.0+ 1.0+ 1.0+ 1.0+

Spesifikasiya

HTML: 3.2 4.01 5.0 XHTML: 1.0 1.1

Təsviri

<a> təqi HTML proqramlaşdırma dilində ən vacib kod olub keçidlərin yaradılması üçün istifadə edilir. Kodda istifadəsindən asılı olaraq iki əsas funksiyanı yerinə yetirir: keçid və yakor. Keçid üçün href, yakor üçün isə name atributlarını qəbul edir. Keçiddən fərqli olaraq, yakor səhifəni dəyişmədən bir hissədən digərinə keçmək üçün istifadə edilir.

Məsələn: Əgər <a name=”top”></a> kodunu deyək ki hər hansısa mətnin önünə yerləşdirib, <a herf=”#top”>yuxarı </a> kodunu sənədin aşağına yerləşdir sək, o zaman Yuxarı keçidinə klik etsək avtomatik olaraq <a name=”top”></a> fraqmentin yerləşdiyi əraziyə keçid edə bilərik.

Keçidi yaratmaq üçün brauzerə düzgün keçid növü göstərmək lazımdır. Bütün keçidlər URL formatına olur. Keçidləri a təqinin href atribunu ilə təyin edilir. Keçidlər iki növə bölünür: mütləq və nisbi keçidlər. Məsələn:

 • <a href=”http://compboard.org/kb/126“></a> – mütləq
 • <a herf=”/kb/126“></a> – nisbi

Mütləq keçidlər hər yerdə və bütün növ html sənədlərində istifadə oluna bilər. Nisbi keçidlər adlarından bəlli olduğu kimi, müəyyən qovluğun və ya sayt kökünə əsasən təyin edilir.

Sintaksis

Atributları

 • accesskey – Düymələr kombinasiyası ilə keçidin aktivləşdirilməsi.
 • coords – Aktiv olan sahənin kordinatlarını bildirir.
 • download – Keçid üzrə faylın yüklənilməsini təklifini bildiri.
 • href – Keçidi həyata keçirləcəyi ünvanı təyin edilməsi üçün istifadə edilir.
 • hreflang – Keçidin dilini müəyiyənləşdiri.
 • name – Sənədin daxilində yakor adını təyin edir.
 • rel – Cari sənədlə keçidi həyata keçirləcək sənədin münasibətini təyin edir.
 • shape – Təsvirlər üçün aktiv istinad sahəsinin təyin edilməsi.
 • tabindex – Tab düyməsini sıxaraq keçid ardıcıllığını təyin edilməsi üçün lazımdır.
 • target – Açılacaq səhifənin və ya sənədin pəncərə və ya freym adı.
 • title – Keçidə əlavə təsvir təyin edir. Lakin bu təsvir yalnız siçanı keçidin üzərinə gətirərək oxumaq mümkündür.
 • type – keçidi həyata keçirilən sənədin MİME növünü göstərir.

Bağlayıcı təqin vacibliyi

Bu təq mütləq bağlanmalıdır. Bağlayıcı təq </a> kimi olur.

Misal

Qeyd

XHTML və HTML5 kodlaşdırılmasında name atributu əvəzinə id atributun göstərilməsini tələb edir.

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın. Dilimizi daha düzgün yazaq.
Orphus system
loading...

Digər yazılar

Şərh forması