PHP Informasiya tipləri 1

PHP kəskin tipləşmə proqramlaşdırma dili deyildir. Dəyişənin tipi onun mənası əsasında müəyiyən olunur. Buna baxmayaraq, PHP-də hansı növ İnformasıya tiplərinin olması haqqında bilməliyik. Aşağıda PHP-də istifadə edilən həmən tiplərin siyahısı təqdim edilir:

  • Boolean = Bu məntiqi tipdir, və yalnız TRUE və ya FALSE mənasını daşıyır.
  • Integer = Miqdar sayı özündə əks etdirir (Məsələn: 4 və ya 10 və ya digər miqdar say).
  • String = İstənilən uzunluqda mətn mənasın tərkibində saxlayır (Məsələn: Həsən, Bakı, Naxçıvan Muxtar Respublikası).
  • Float = Maddi say (Məsələn: 1.2, 3.14, 8.5498777).
  • Object = Obyekt.
  • Array = Massiv.
  • Resource = Resurs (Məsələn: fayl).
  • NULL = NULL mənasını bildirir (boşluq).
Xətanın əmələ gəlməməsi üçün çalışmaq lazımdır ki, iki fərqli informasiya tiplərini qarışdırmayaq. Məsələn IntegerString tiplərini.

Əgər siz açıq-aşkar dəyişənin tipini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman digər dəyişənin sol tərəfində yumru mötərizənin içində həmən tipi yazırıq. Məsələn:

Ekranda çıxacaq məlumat:

100000

Gördüyünüz kimi, informasiyanın tipinin dəyişilməsi üğurla baş verdi.

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın. Dilimizi daha düzgün yazaq.
Orphus system
loading...

Digər yazılar

Şərh forması