Windows sistem səhvi pəncərəsindəki yazıları necə kopyalayaq?
0
07.08.2015 Elvin Hüseynov

Əgər Windows əməliyyat sistemində hər hansısa xəta baş verirsə, bu zaman sistem avtomit olar xüsusi pəncərələrdə bu səhvi göstərir. Xəta pəncərəsində yazılan məlumatı yoxlamaq üçün adətən internetə müraciyət edirik və pəncərədə yazılan yazıları ənəvi üsulla kopyalamaq olmadığından məcbur qalıb klav...

 
Bufer mübadiləsi imkanlarının genişləndirmək
1
06.02.2015 Elvin Hüseynov

Sənədlərlə işləyən zaman geniş bufer mübadiləsi iş prosesini həddindən çox tezləşdirə və asanlaşdıra bilər. Bufer mübadiləsi nədir? Sənədlərdə sözü, cümləni seçib kopyaladığımız an, kopyalanmış fraqment bufer adlandırılan yaddaşda saxlanılır. Sonra həmən yaddaşda olan fraqmenti ürəyimiz istədiyi yer...