PHP-də riyazi operatorlar və riyazi funksiyalar
6
16.03.2016 Elvin Hüseynov

Ədədi verilənlər PHP-də aşağıdakı opeartorla emal olunur: + iki ədədin cəmi – ədədlərin fərqi * ədədlərin vurulması / ədədlərin bölünməsi % bölünmənin qalığı [crayon-5ade9d95c3a13154585610/] Brauzerdə görünəcək nəticə: 2 + 2 = 4 5 – 2 = 3 10 * 10 = 100 100 / 2 = 50 10 % 2 = 0 Riyazi funksiyalar PHP...