SQL nədir?
0
17.07.2014 Elvin Hüseynov

İngilis dilində açılışı “Structured Query Language”. Azərbaycan dilində “Strukturlaşdırılmış Sorğu Dili” deməkdir. SQL verilənlər bazasında məlumatları sorğulamaq, nizamlamaq, dəyişmək, silmək, idarə etmək və ya lazım olduqda hansısa bir veriləni (məlumatı) əldə etmək üçün istifadə olunan bir dildir....