PHP təyim etmə operatorları
6
16.03.2016 Elvin Hüseynov

Əsas təyin etmə operatoru bərabərlik işarəsi (“=”)-dir. O, müəyyən bir dəyişənə dəyərlər təyin edir: [crayon-58b0c7b41900c824355407/] Bir sətirdə, bir neçə dəyişənə, eyni dəyər təyin edə bilər: [crayon-58b0c7b419014147401640/] Brauzerdə çıxacaq nəticə: 333 PHP kodu daha yığcam EDƏN, birləşmiş op...