PHP təyim etmə operatorları
6
16.03.2016 Elvin Hüseynov

Əsas təyin etmə operatoru bərabərlik işarəsi (“=”)-dir. O, müəyyən bir dəyişənə dəyərlər təyin edir: [crayon-58839ae13413a701800582/] Bir sətirdə, bir neçə dəyişənə, eyni dəyər təyin edə bilər: [crayon-58839ae134145859470442/] Brauzerdə çıxacaq nəticə: 333 PHP kodu daha yığcam EDƏN, birləşmiş op...