PHP təyim etmə operatorları
6
16.03.2016 Elvin Hüseynov

Əsas təyin etmə operatoru bərabərlik işarəsi (“=”)-dir. O, müəyyən bir dəyişənə dəyərlər təyin edir: [crayon-59513fb2db993712445917/] Bir sətirdə, bir neçə dəyişənə, eyni dəyər təyin edə bilər: [crayon-59513fb2db99b819813166/] Brauzerdə çıxacaq nəticə: 333 PHP kodu daha yığcam EDƏN, birləşmiş op...