PHP-də dəyişənlər (Variables)

39 Bəyənmə Şərh yazmaq

PHP tək statik mətnlərlə istifadə üçün yaradılmamışdır. Müxtəlif məlumatların emalı üçün php də dəyişənlərdən (variables) istifadə edilir. Hər bir Dəyişən bir informasiya konteyneridir. Hər Dəyişən özündə bir məna cəmləşdirir.

Dəyişənlər sintaksisin əvvəli dollar – $ işarəsi ilə başlayır və sonra müxtəlif sözdən ibarət olan identifikatorla bitir. Məsələn:

<?php
$name = "Elvin";
?>

Qeyd: Dəyişənin İdentifikator adı boşluq və ya rəqəmlə başlaya bilməz. Dəyişənin adı hərf reqistrinə həssasdır, yəni Baş hərflə yazılmış A fərfi kiçik hərflə yazılmış çıxarış a hərfini tanımayacaqdır.

Dəyişənlərin yaradılması

Dəyişən o zaman yaradılır ki, ona hər hansısa bir məlumat təyin ediləcəkdir. Dəyişənə hər hansısa bir məlumat təyin etmək üçün təyinetmə operatoru olan = (bərabər) işarəsini ondan sonra yerləşdirilir. Məsələn:

<?php
$surname = "Huseynov";
$number = 1269794645;
$pi = 3.14159265;
$hello = "Salam Dünya!";
?>

Dəyişənləri echo operatorun köməyi ilə ekranda göstərmək olar. Məsələn:

<?php
$name = " Elvin.";
echo "Salam", $name, "Saytımıza xoş gəldiniz!";
?>

Brauzerdə çıxacaq nəticə:

Salam Elvin. Saytımıza xoş gəldiniz!

İndi isə tapşırığı daha da çətinləşdirərək, ilk öncə iki meyvə adları ilə bağlı Dəyişənlər sonra isə cəmləşdirmə Dəyişənini yaradaq. Meyvə adlarını: banan üçün $bann limon üçün $lim kimi təyin edək. Cəm Dəyişənində isə hər meyvəyə görə təyin edilmiş sayı cəmləyək və ümumi sayı ekranda göstərək.

<?php
$bann = "5"; // Bananlar
$lim = "10"; // Limonlar
$together = $bann + $lim; // Cəmi
echo "Səbətdə ", $together, " ədəd meyvə var.";
?>

Brauzerdə çıxacaq nəticə:

Səbətdə 15 ədəd meyvə var.

Gördüyünüz kimi üçüncü Dəyişəndə biz özümüz heçnə hesablamadiq, bunu bizim yerimizə PHP etdi.

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın.

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: