PHP Dəyişənlərin interpolyasiyası

166 Bəyənmə 2 Şərh

Dəyişənin mənasının ekranda göstərilməsini əvvəlki dərsdə aşağıdakı kimi öyrənmişdim:

<?php
$capital = "Parisdir.";
echo "Fransanın paytaxtı ", $capital,"<br />";
?>

Lakin bunu etməyin daha bir asan üsulu vardır. Əgər Dəyişənin adı çüt dırnaq arasında işlətsək o zaman həmən dəyişən interpolyasiya olur. Tək dırnaq içində bu funksiya işləməyəcək. Məsələn:

<?php
$capital = "Parisdir.";
echo "Fransanın paytaxtı $capital <br />";
?>

Brauzerdə görəcəyimiz nəticə:

Fransanın paytaxtı Parisdir.

Bundan başqa dəyişənin interpolyasiyasının işlədilməsində daha bir nyuans mövcuddur. Aşağıdakı koda nəzər yetiririk:

<?php
$soz = "kitab";
echo "Sən $sozxanaya gedəcəksən? <br />";
?>

Əvvəlki dərsdə öyrəndiyim kimi, $soz dəyişənin çıxışda mənası ilə əvəz olacağını gözləyirdim. Lakin brauzeri yenilədikdə xəta baş verdi. Bunun baş verməməsi üçün sozxanaya sözünun hansı hissəsinin dəyişəcəyini php-yə demək lazımdı. Bunun üçündə bizə lazım olan sahəni fiqurlu möhtərizə ilə əhatəyə alırıq:

<?php
$soz = "kitab";
echo "Sən {$soz}xanaya gedəcəksən? <br />";
?>

Brauzerdə çıxacaq nəticə:

Sən kitabxanaya gedəcəksən?

Daxilində digər Dəyişənin adını daşıyan Dəyişən

PHP-də Dəyişənin mənasına hər hansısa informasiyadan başqa digər dəyişənin adınıda yerləşdirmək mümkündü. Koda fikir veririk:

<?php
$apples = 5; // $apples adlı Dəyişəni yaradırıq
$fruit = "apples"; /* $fruit adlıdaha bir Dəyişən yaradırıq və mənasını ilk yaratdığımız dəyişəni yerləşdiririk */
// İndi biz nəticədə $apples dıyişənini, $$fruit kimi göstərə bilərik.
echo "Qabda ", $$fruit, " ədəd alma vardır";
?>

İkili dırnaqlı sətrli konstantlarda bu növ dəyişəni düzgün göstərmək üçün, ikinci dollardan sonra dəyişəni fiqurlu möhtərizə ilə əhatəyə alırıq. Məsələn:

<?php
$apples = 5;
$fruit = "apples";
echo "Qabda ${$fruit} alma vardır";
?>

Hər iki kodun nəticəsi brauzerdə aşağıdakı kimi olacaqdır:

Qabda 5 alma vardır.

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın.

5/5 - (3 votes)

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

2 Şərh

Bir cavab yazın

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: