Xüsusi HTML kodlar

6 Bəyənmə Şərh yazmaq

Bu gün çox maraqlı bir məqalə oxudum. Bu məqalədə İnternet istifadəçilərin ən çox müraciət etdikləri HTML kodların siyahısı verilmişdir. İstədim həmən kodları sizlərlə bölüşüm.

Aşağıdakı cədvəldə siz kodların görünüşünü və html kodundan başqa onların azərbaycanca mənalarınıda tapa biləcəksiniz. Məsləhət edirik ki, bu məqaləmizi öz brauzerlərinizdə Ctrl+D düyməsini sıxaraq yaddaşa verəsiniz. Çox lazım olur 🙂

Simvol html-kod onluq kod Tərifi
      Qırılmaz boşluq
    Dar boşluq
    Geniş boşluq
– – Dar tire
— — Geniş tire
­ ­ ­ Yumşaq boşluq
а́ ́ Vurğu, vurğulu hərfdən sonra qoyulur
 Qarışıq
© © © Müəlliflik işarəsi
® ® ® Əmtəə nişanı
™ ™ Ticarət markası
º º º Marsın nizə
ª ª ª Veneranın güzgüsü
‰ ‰ Promille
π π π Pi
¦ ¦ ¦ Şaquli punktir
§ § § Paraqraf
° ° ° Dərəcə
µ µ µ “mikro” işarəsi
¶ ¶ Abzas
… … Nöqtələr
‾ ‾ Yuxarıdan xətt
´ ´ ´ Vurğü
№ Nömrə simvolu
🔍 🔍 Lupa (sola əyilmiş)
🔎 🔎 Lupa (sağa əyilmiş)
Arifmetik və riyazi əməliyyatlar üçün simvollar
× × × Vurmaq
÷ ÷ ÷ Bölmək
< &lt; &#60; Az
> &gt; &#62; Çox
± &plusmn; &#177; Üstəgəl mənfi
¹ &sup1; &#185; 1-ci dərəcə
² &sup2; &#178; 2-ci dərəcə
³ &sup3; &#179; 3-cü dərəcə
¬ &not; &#172; İnkar
¼ &frac14; &#188; Dörddə bir
½ &frac12; &#189; İkidə bir
¾ &frac34; &#190; Dörddə üç
&frasl; &#8260; Drob
&minus; &#8722; mənfi
&le; &#8804; az və ya bərabər
&ge; &#8805; çox və ya bərabər
&asymp; &#8776; təqribən
&ne; &#8800; bərabər olmayan
&equiv; &#8801; Bənzər
&radic; &#8730; Kvadrat kökaltısı (radikal)
&infin; &#8734; Sonsuzluq
&sum; &#8721; Cəm işarəsi
&prod; &#8719; Yaranma işarəsi
&part; &#8706; Qismən diferensialı
&int; &#8747; İnteqral
&forall; &#8704; Hamı üçün
&exist; &#8707; Mövcud olmaq
&empty; &#8709; Boş bir çoxluq
Ø &Oslash; &#216; Diametr
&isin; &#8712; Məxsusdur
&notin; &#8713; Məxsus deyil
&ni; &#8727; Tərkibində olmaq
&sub; &#8834; Altçoxluluq
&sup; &#8835; Üst çoxluluq
&nsub; &#8836; Altçoxluluq deyil
&sube; &#8838; Altçoxluluq və ya bərabərlik
&supe; &#8839; Üst çoxluluq və ya bərabərlik
&oplus; &#8853; Dairədə üstəgəl
&otimes; &#8855; Dairədə vurğu
&perp; &#8869; Perpendikulyar
&ang; &#8736; Bucaq
&and; &#8743; Məntiqi VƏ
&or; &#8744; Məntiqi VƏ YA
&cap; &#8745; Kəsişmə
&cup; &#8746; Birləşdirilmə
Valyuta işarələri
&euro; &#8364; Avro
¢ &cent; &#162; Sent
£ &pound; &#163; Funt
¤ &current; &#164; Valyuta içarəsi
¥ &yen; &#165; Yen və yuan pul vahidi
ƒ &fnof; &#402; Florin işarəsi
Markerlər
&bull; &#8226; Sadə marker
&#9675; Dairə
· &middot; &#183; Ortada nöqtə
&#8224; Xaç
&#8225; İkili xaç
&spades; &#9824; Qaratox
&clubs; &#9827; Xaç
&hearts; &#9829; Ürəy
&diams; &#9830; Kərpic
&loz; &#9674; Romb
&#9999; Sadə qələm
&#9998; Sadə qələm
&#10000; Sadə qələm
&#9997; Əl
Dırnaqlar
&quot; &#34; İkili dırnaq
& &amp; &#38; Ampersand
« &laquo; &#171; Sol mətbəə dırnağı
» &raquo; &#187; Sağ mətbəə dırnağı
&#8249; Tək-tək açılan dırnaq
&#8250; Tək-tək bağlanan dırnaq
&prime; &#8242; Ştrix
&Prime; &#8243; İkili çtrix
&lsquo; &#8216; Sol üst tək dırnaq
&rsquo; &#8217; Sağ üst tək dırnaq
&sbquo; &#8218; Sağ altda tək dırnaq
&ldquo; &#8220; Sol ləpirli yuxarıda  dırnaq
&rdquo; &#8221; Sağ ləpirli yuxarıda dırnaq
&bdquo; &#8222; Sağ ləpirli aşağıda dırnaq
&#10075; Tək açılan ingilis dırnağı
&#10076; Tək bağlanan ingilis dırnağı
&#10077; Cüt açılan ingilis dırnağı
&#10078; Cüt bağlanan ingilis dırnağı
Oxlar
&larr; &#8592; Sola ox
&uarr; &#8593; Yuxarıya ox
&rarr; &#8594; Sağa ox
&darr; &#8595; Aşağıya ox
&harr; &#8596; Sola və Sağa ox
&#8597; Yuxarı və aşağı ox
&crarr; &#8629; Qayıdış işarəsi
&lArr; &#8656; İkili ox sola
&uArr; &#8657; İkili ox yuxarı
&rArr; &#8658; İkili ox sağa
&dArr; &#8659; İkili ox aşağı
&hArr; &#8660; İkili ox sola və sağa
&#8661; İkili ox yuxarı və aşağı
&#9650; Üçbucaqlı yuxarıya ox
&#9660; Üçbucaqlı aşağıya ox
&#9658; Üçbucaqlı sağa ox
&#9668; Üçbucaqlı sola ox
Ulduzlar, qar dənəcikləri
&#9731; Qar adam
&#10052; Qar dənəciyi
&#10053; Üçyarpaqlı bitkilərlə örtülən qar dənəciyi
&#10054; Yağlı itibucaqlı qar dənəciyi
&#9733; Üstü rənglənmiş ulduz
&#9734; Rənglənməmiş ulduz
&#10026; Rəngli dövrədə üstü rənglənmiş ulduz
&#10027; Rənglənməmiş daxili dairə ilə rəngli ulduz
&#10031; Fırlanan ulduz
&#9898; Ortasına rəng çəkilməmiş dairə
&#9899; Ortasına rəng çəkilmiş dairə
&#10037; Səkkizguşəli fırlanan ulduz
&#10057; Şarabənzər sonluqlu ulduz
&#10059; Propellerə bənzər 8 guşəli ulduz
&#10042; 16 güşəli ulduz
&#10041; 12 guşəli rəngli ulduz
&#10040; 8 guşəli yağlı ulduz
&#10038; 6 guşəli firlanan ulduz
&#10039; 8 guşəli rəngli ulduz
&#10036; 8 güşəli rəngli ulduz
&#10035; 8 güşəli ulduz
&#10034; Mərkəzi rəngsiz ulduz
&#10033; Yağlı ulduz
&#10023; İti 4 güşəli rənglənməmiş ulduz
&#10022; İti 4 güşəli rəngli ulduz
&#9055; Dövrədə ulduz
&#8859; Dövrədə qar dənəciyi
Saatlar
&#9200; Saat
&#8986; Qol saatı
&#8987; Qum saatı
&#9203; Qum saatı

Əgər sizin bildiyiniz və ya internetdə rastlaşdığınız hər hansı bir simvol varsa, onu aşağıdakı şərhə yazıb bizimlə paylaşın. 🙂

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın.

Digər maraqlı məqalələrimiz

loading...

Bir cavab yazın

Orfoqrafiya səhvi bildirişi

Aşağıdakı hissə sayt rəhbərliyinə göndəriləcəkdir: