PHP Dəyişənlərin interpolyasiyası

Dəyişənin mənasının ekranda göstərilməsini əvvəlki dərsdə aşağıdakı kimi öyrənmişdim: <?php $capital = “Parisdir.”; echo “Fransanın paytaxtı “, $capital,”<br />”; ?> Lakin bunu etməyin daha bir asan üsulu vardır. Əgər Dəyişənin adı çüt dırnaq arasında işlətsək…

199 Bəyənmə 2 Şərh

PHP-də dəyişənlər (Variables)

PHP tək statik mətnlərlə istifadə üçün yaradılmamışdır. Müxtəlif məlumatların emalı üçün php də dəyişənlərdən (variables) istifadə edilir. Hər bir Dəyişən bir informasiya konteyneridir. Hər Dəyişən özündə bir məna cəmləşdirir. Dəyişənlər sintaksisin əvvəli dollar – $…

45 Bəyənmə Şərh yoxdur

PHP-də məlumat tipləri

PHP kəskin tipləşmə proqramlaşdırma dili deyildir. Dəyişənin tipi onun mənası əsasında müəyiyən olunur. Buna baxmayaraq, PHP-də hansı növ İnformasıya tiplərinin olması haqqında bilməliyik. Aşağıda PHP-də istifadə edilən həmən tiplərin siyahısı təqdim edilir: Boolean = məntiqi…

26 Bəyənmə Şərh yoxdur

AJAX + PHP ilə əks əlaqə forması

İnternet bizim həyatımızın artıq bir ayrılmaz hissəsidir. Müxtəlif saytları insanlar demək olar ki hər gün ziyarət edir. Bu saytlarda müxtəlif məlumatlar və formalar mövcuddur. Onların yaradılmasında isə əlbətdəki proqramçıların əməyi ilə ərsəyə gəlmişdir. Bu məqalədə…

24 Bəyənmə Şərh yoxdur

PHP-də heredoc və şərhlər

Uzun mətnlərin yerləşdirilməsi Php-də böyük mətnləri yazmaq üçün heredoc sintaksisindən istifadə edilir. O <<< simvolu ilə başlayır və özündən sonra hər hansı identifikator yerləşdirlir. Mətnin sonunda həmən identifikatoru yerləşdiririk və nöqtəli vergül işarəsini qoyuruq. Məsələn:…

23 Bəyənmə Şərh yoxdur