Saytda reklam

Saytımızda reklam yerləşdirmək olduqca asan və sərfəlidir. Bizim istifadəçi kütləmiz gənc və orta nəsil internet istifadəçiləridir. Saytımız yalnız Azərbaycan dilində olduğu üçün bütün axtarış sistemlərində Azərbaycan reqionu üçün nəticələrdə birinciyik.

Bundan başqa CompBoard-un üstün cəhəti onun həmişə lazımlı olmasıdır. Yazılan məqalələrimizə qayıdan istifadəçi sayımız olduqca çoxdur.

Bununla bağlı olaraq reklam bloklarımızı açıq elan edirik. Bloklarımız aşağıdakı ekran şəkillərində göstərilmiş sahələrdə yerləşdiriləcəkdir.