Şəbəkədə ping utiliti vasitəsilə yoxlamanın aparılması

Ping (Packet Internet Grouper) utiliti TCP/IP konsiqurasiyasının yoxlanılması və qoşulmalarda səhvlərin diaqnostikası üçün istifadə olunur. Konkret hostun əlyetərli və funksional (işə yararlı) olduğunu yoxlayır. Bu əmr local kompyuterlə şəbəkə hostu arasında əlaqənin və marşrutun olmasını…

Bəyənmək Şərh yoxdur